رطوبت ساز پروانه ای، دستگاه رطوبت ساز گلخانه کوچک ، طرز کار رطوبت ساز پروانه ای، لیست قیمت مه پاش قارچ، قیمت دستگاه رطوبت ساز گلخانه، رطوبت ساز مخصوص سالن قارچ، مه پاش گلخانه زعفران، 

رطوبت ساز پروانه ای، رطوبت ساز التراسونیک ، رطوبت ساز سرد التراسونیک، رطوبت ساز گلخانه، رطوبت ساز پرورش قارچ، لیست قیمت مه پاش قارچ


تولیدی تی تاک تولید کننده انواع دستگاه رطوبت ساز پروانه ای ای


تلفن تماس - مهندس محسنی : 

۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

۰۹۱۳۷۰۲۸۱۹۶


دستگاه رطوبت ساز پروانه ای مخصوص سالن قارچ بوده و در دامداری و گلخانه و مرغداری نیز استفاده می شود.


رطوبت ساز پروانه ای، رطوبت ساز قارچ، رطوبت ساز گلخانه، مه پاش پروانه ای ، مه پاش سالن قارچانواع دستگاه های تولیدی  : 

🔸رطوبت ساز پروانه ای TTR5HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور نیم اسب مناسب برای سالن با طول ۸ متر 


🔹 رطوبت ساز پروانه ای TTR1HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور یک اسب مناسب برای سالن با طول ۱۰ متر 


🔸 رطوبت ساز پروانه ای TTR15HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور 1.5 اسب مناسب برای سالن با طول 15 متر 

🔹رطوبت ساز پروانه ای TTR2HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور 2 اسب مناسب برای سالن با طول 20 متر 

نحوه نصب رطوبت ساز در سالن قارچ،نحوه نصب رطوبت ساز در گلخانه،نصب رطوبت ساز پروانه ای،نحوه نصب رطوبت ساز پروانه ای،رطوبت دهی سالن قارچ دکمه ای،رطوبت ساز قارچ،رطوبت ساز مه پاش سالن قارچ مرغداری گلخانه